Zapraszamy!
SZKOŁA MUZYCZNA "ARKA"
Razem z nami odkryjesz pasjonujący świat muzyki. Nauczysz się grać na swoim wymarzonym instrumencie, albo śpiewać ulubione piosenki. Zajęcia prowadzone są w miłej i przyjaznej atmosferze przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli, pełnych pasji do muzyki. Regularnie organizowane koncerty pozwolą Ci się sprawdzić w roli artysty.

ROZWÓJ OSOBOWOŚCI,
A GRA NA INSTRUMENCIE.

"Dla wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka niezwykle istotne jest, aby - oprócz czynnego kontaktu z innymi rodzajami sztuki -opanowało ono, w stopniu chociażby podstawowym, umiejętność gry na jakimś instrumencie"
- Carl Orff

  - angażuje cały obszar mózgu równocześnie, szczególnie korę wzrokową, słuchową
  - i ruchową, pozwalając zastosować nowe umiejętności również w innych dziedzinach
  - łączy językową i matematyczną precyzję (lewa półkula mózgu) z nowatorskim
  - i kreatywnym myśleniem (prawa półkula)
  - poprawia koncentrację, funkcje poznawcze, pamięć
  - zwiększa aktywność połączeń neuronowych podnosząc zdolność przyswajania wiedzy
  - dla mózgu jest odpowiednikiem kompleksowego treningu na siłowni
  - poprawia planowanie, strategię i dbałość o szczegóły
  - podnosi umiejętność tworzenia strategii, organizacji i zarządzania czasem
  - rozwija zdolność samodzielnego, twórczego działania
  - wyrabia inteligencję, poprawia koncentrację i logiczne myślenie
  - ćwiczy koordynację ruchową i zdolności manualne
  - rozwija pamięć słuchową i wzrokową
  - przyspiesza opanowanie umiejętności czytania
  - podnosi przyswajanie języków obcych
  - pomaga opanować dodawanie, odejmowanie i ułatwia rozumienie ułamków
  - wpaja samodyscyplinę i systematyczność
  - rozładowuje stres, wyzwalając radość, dumę i poczucie sprawstwa
  - pomaga przezwyciężyć nieśmiałość i rodzi wiarę we własne siły
  - rozwija kompetencje społeczne...itd


GRA W ZESPOLE MUZYCZNYM

  - uczy współdziałania z innymi w drużynie, rozwijając kompetencje społeczne
  - dyscyplinuje i wyrabia poczucie odpowiedzialności
  - rozwija poczucie rytmu, muzykalności i słuch harmoniczny
  - pomaga tworzyć konstruktywne relacje z rówieśnikami
  - podnosi samoocenę i wyzwala dobre emocje
  - uczy wykonywania publicznych prezentacji... itp.

Opinie:

 • “Ogromną wartość stanowi twórczy i otwarty sposób prowadzenia zajęć przez pana Olka w Studiu Piosenki. Córka bardzo wiele się nauczyła, poznała możliwości niestandardowego podejścia do utworu, bardzo lubiła lekcje z panem Olkiem i jest dumna z sukcesów, które wspólnie osiągnęli.”
  “ Nauczyciele, na których trafiły moje dzieci w szkole muzycznej Arka, pomagają im się rozwijać kierując ich edukacją w taki sposób, aby dziecko czuło, że uczy się tego, co go interesuje i widziało swoje postępy. Wspierają kreatywność swoich uczniów i budują w nich poczucie własnej wartości. Sugerują, ale nie narzucają. Są wszechstronni, dzięki czemu inspirują i mogą pozwolić sobie na pewną elastyczność, która zachęca dzieci do wspólnej pracy z nauczycielem. Pozwalają swoim uczniom pewną dowolność tam, gdzie nie przeszkadza ona postępom w nauce. Szanują indywidualność dziecka i jego wybory, jednocześnie czuwając nad jego ścieżką rozwoju muzycznego.”
  “Jestem bardzo zadowolony z postępów dziecka, jak i pozytywnej atmosfery, która motywuje dziecko.”
  “Doskonały klimat do zainteresowania dzieci muzyką, rozwijania talentów przez zabawę.”
  “Wspaniała przygoda-szkoła stwarza taką atmosferę.”
  “Dzięki miłej atmosferze dzieci chętnie się uczą i mają z tego frajdę.”
  “Mam bardzo dobrego nauczyciela i cieszę się, że szkoła reprezentuje dość wysoki poziom.”
  “Nauczyciel wykazuje bardzo dużo cierpliwości i zrozumienia. Utwory, których syn się uczy dostosowane są do jego możliwości.”
  “Jest idealnie !”
  “Bardzo dobry nauczyciel i dobra atmosfera.”
  “Fajny nauczyciel, dobra atmosfera, dobra lokalizacja.”
  “Jestem zadowolony zarówno z nauczycieli, jak i atmosfery.”

  Rodzice
 • Jeśli uczysz/uczyłeś się w naszej szkole,prosimy- napisz i wyślij do nas swoją opinię...